Covid-19. Proves diagnòstiques

 

Proves diagnòstiques

Test serològic (test d’anticossos).

Tecnologia immunocromatogràfica de fluxe lateral per a la determinació d’anticossos d’ IgG / IgM anti-COVID-19 . Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra de sang presa pel personal sanitari d’Eldine Patologia. El test està dirigit a detectar l’absència o la presència de resposta immune en el pacient enfront el virus. Eldine Patologia lliura els resultats de la prova en 24h.

PCR.

Tecnologia d’amplificació de la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa a temps real (RT-PCR) per a la detecció qualitativa d’ARN del SARS-CoV-2. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngia recollida pel personal sanitari d’Eldine Patologia, per mitjà d’un raspall específic (hisop). El test està dirigit a detectar l’absència o presència (infecció) del virus en el pacient. Eldine Patologia lliura els resultats de la prova en 24-48h.

Informe-certificat mèdic.

Eldine Patologia considera que la informació completa sobre l’estat de salut Covid-19 del pacient ve donada per l’estudi conjunt de la determinació PCR i la determinació d’anticossos. L’evolució temporal de la presència infectiva del virus i la producció d’anticossos pot tenir períodes finestra i es variable en cada pacient (veure gràfic).

És per aquest motiu, en cas que el pacient s’hagi realitzat les dues determinacions, que Eldine Patologia ofereix la possibilitat d’emetre un informe-certificat mèdic on consten els resultats integrats de les dues proves, així com la interpretació clínica.

On fer les proves (cita prèvia).

Un equip mèdic d’Eldine es desplaça a la seu de la seva empresa / organització per realitzar la presa de mostres. També es pot realitzar la presa de la mostra a les instal·lacions de Tarragona.

  

El nou Coronavirus SARS-Cov-2 (2019-NcoV) pertany a una àmplia família de virus que poden causar infecció en éssers humans i animals. El quadre clínic associat al virus es denomina Covid-19.

La transmissió del virus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona infectada. Aquestes secrecions podrien infectar a una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca. És poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors d’un o dos metres.

Els símptomes més comuns es caracteritzen per la presència de febre, dificultat respiratòria i tos. Davant aquests símptomes li recomanem que segueixi les instruccions de les autoritats sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat o del Ministeri de Sanitat.

Algunes de les mesures higièniques que són de gran ajuda per a evitar la infecció són:

  1. Rentar-se les mans amb freqüència.
  2. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca ja que les mans contaminades en faciliten la transmissió.
  3. En tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús i si no és possible fer-ho amb el colze flexionat.
  4. Utilitzar mocadors d’un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després de cada ús.
  5. Si es presenten símptomes respiratoris evitar el contacte proper amb altres persones.


 
 


 
 
 

Segons les mesures preses per assegurar que el Sistema Sanitari Públic de Catalunya disposa de tots els bens i serveis que puguin ser útils per a la lluita contra el coronavirus, i segons el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, Eldine Patologia posa els seus recursos a disposició de les autoritats competents.

La infecció per Covid-19 es considera de declaració microbiològica obligatoria al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC; Decret 203/2015). Eldine Patologia notifica els casos positius detectats a través de les proves (PCR i/o anticossos) a la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, del Departament de Salut.