Inici /  Biologia molecular

La biologia molecular és la ciència que estudia els processos vitals dels éssers vius a partir de les seves característiques macromoleculars.  L’ús de diverses tècniques de biologia molecular contibuiex al diagnòstic clínic de precisió. Eldine Patologia utilitza l’última tecnologia aplicada a tècniques avançades de biologia molecular per al diagnòstic de diverses infeccions i patologies, així com per identificar factors pronòstics oncològics, oferint la màxima qualitat i fiabilitat en tots els seus serveis. En la cartera de biologia molecular destaquen la PCR en temps real, la immunohistoquímica i la immunocromatografia de flux lateral.

La PCR (o reacció en cadena de la polimerasa, per les seves sigles en anglès) en temps real és una tècnica diagnòstica molt estesa en la pràctica clínica que es basa en la identificació i amplificació de seqüències concretes de material genètic que poden ajudar a identificar factors pronòstics oncològics i als agents responsables de diverses infeccions, entre altres.

La immunohistoquímica és un procediment que ens permet detectar, localitzar i quantificar la presència d’un antigen (generalment una proteïna) en una mostra de cèl·lules o de teixit mitjançant l’ús d’anticossos específics contra la molècula que es vol identificar.

La immunocromatografia de flux lateral és un assaig que ens permet identificar molècules presents a la sang, o en altres líquids corporals, mitjançant l’ús d’anticossos específics contra una molècula d’interès de l’estudi. Es denomina test de diagnòstic ràpid (TDR) i consisteix en un dispositiu portàtil al qual s’afegeixen diversos reactius i les mostres a analitzar i proporciona resultats en temps breu.

El Virus del Papil·loma Humà (VPH) representa una de les malalties de transmissió sexual més freqüents.

Hi ha nombrosos tipus de VPH que poden generar des de berrugues en diferents parts del cos fins a lesions precanceroses o canceroses, destacant el càncer de coll uterí. Per tant, és de vital importància determinar el tipus concret de VPH que pugui tenir el / la pacient per avaluar la necessitat de realitzar proves addicionals.

El personal especialitzat d’Eldine aplica la tècnica Cobas® per a la detecció del VPH d’alt risc (juntament amb la distinció de VPH 16 i 18) i la tècnica PCR a temps real per a la determinació genètica de les cepes especifiques. Addicionalment, també es disposa de la detecció dual p16/Ki67 per immunohistoquímica (marcadors biològics que ajuden a la classificació de les lesions) sobre mostres de citologia convencional, citologia líquida i biòpsies.

Finalment, en la seva aposta per aplicar les tècniques diagnòstiques més capdavanteres, Eldine ofereix l’anàlisi de metilacions en  gens específics implicats en el càncer de coll uterí, identificant les infeccions que poden modificar el material genètic de la cèl·lula hoste en la pacient i així determinar si la infecció per VPH està progressant cap a càncer.

El nou Coronavirus SARS-Cov-2 pertany a una àmplia família de virus que poden causar infecció en éssers humans i animals. El quadre clínic associat al virus es denomina Covid-19.

La transmissió del virus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona infectada. Aquestes secrecions podrien infectar a una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca. És poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors de dos metres.

Els símptomes més comuns es caracteritzen per la presència de febre, dificultat respiratòria i tos. Davant aquest símptomes li recomanem que segueixi les instruccions de les autoritats sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat o del Ministeri de Sanitat.

PCR

Tecnologia d’amplificació de la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa a temps real (RT-PCR) per a la detecció quanitativa d’ARN del SARS-CoV-2. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngia recollida pel personal sanitari d’Eldine Patologia, per mitjà d’un raspall específic (hisop).  El test està dirigit a detectar l’absència o la presència del virus en el pacient. Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

 

PCR Òmicron

Tecnologia d’amplificació de la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa a temps real (RT-PCR) per a la detecció quantitativa d’ARN del SARS-CoV-2 soca Òmicron. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngia recollida pel personal sanitari d’Eldine Patologia, per mitjà d’un raspall específic (hisop). El test està dirigit a detectar l’absència o la presència del virus SARS-CoV-2 soca Òmicron en el pacient. Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

 

PCR Covid – Grip

Diagnòstic Dual PCR en temps real SARS-CoV-2 – Flu A/B (grip estacional). Aquesta tècnica permet la detecció simultània del virus SARS-CoV-2 i/o el virus Flu A/B (grip estacional), amb la qual es poden diferenciar els quadres clínics gripals del COVID-19. La tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngea que recull el personal sanitari d’Eldine Patologia amb un raspallet específic (hisop). Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

 

Detecció ràpida d’antígens nasals

Detecció ràpida d’antígens nasals per immunocromatografia de flux lateral. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngea que recull el personal sanitari d’Eldine Patologia amb un raspall específic (hisop). Permet la detecció ràpida de la presència del virus en 15-20 minuts i amb una gran fiabilitat. Eldine Patologia lliura els resultats de la prova en menys de 4h.

 

Test serològic (test d’anticossos).

Tecnologia immunocromatogràfica de fluxe lateral  per a la determinació d’anticossos d’ IgG / IgM anti-COVID-19 .  Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra de sang dactilar presa pel personal sanitari d’Eldine Patologia. El test està dirigit a detectar l’absència o la presència de resposta immune en el pacient enfront el virus. Eldine Patologia lliura els resultats de la prova en menys de 6 hores.

Altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i agents infecciosos

Eldine Patologia disposa de la tecnologia necessària per a detectar els agents que causen les principals ITS com ara la Chlamydia trachomatis (tracoma), Neisseria gonorrhoeae (gonorrea), Trichomonas vaginalis (tricomoniasis), Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma genitalium (uretritis no gonocócica), Treponema pallidum (sífilis) i virus de l’herpes genital tipus 1 i 2 mitjançant l’ús de PCR a temps real.

De manera complementària, també s’ofereix el diagnòstic d’altres agents infecciosos (no ITS) com el Mycobacterium tuberculosis (tuberculosi), Mycobacterium leprae (lepra) i Leishmània (leishmaniosis) aplicant la mateixa tecnologia.

PCR de Factors pronòstics oncològics

Per mitjà de l’anàlisi de diversos biomarcadors, Eldine Patologia ofereix la determinació de factors pronòstics de diversos tipus de càncer (mama, pulmó, còlon, melanoma, endometri, etc.) i, d’aquesta manera, permet orientar el procediment mèdic més adequat.

 

Càncer de mama

És la neoplàsia maligna més freqüent en les dones occidentals i representa el 31% de tots els càncers de la dona al món. Eldine realitza la detecció immunohistoquímica de Factors Pronòstics: Receptor d’Estrògen (ER), Receptor de Progesterona (PrR), HER2-neu i Ki-67, els quals determinen el pronòstic i tractament posterior del pacient. Així mateix, també ofereix la hibridació in situ fluorescent (FISH), cromogènica (CISH) i cromogènica amb plata (SISH) del gen HER2-neu per determinar el grau d’amplificació. Addicionalment, la cartera de serveis de Eldine també inclou la prova genòmica / plataforma genètica ProSigma, la qual permet analitzar fins a 50 gens amb valor predictiu per a aquesta patologia.

 

Càncer de pulmó

El càncer de pulmó és una de les principals causes de mort per càncer, especialment en persones fumadores. Eldine ofereix l’anàlisi dels factors pronòstics EGFR, KRAS, BRAF, ERB2 i MET per PCR en temps real, així com la determinació per immunohistoquímica de ALK, ROS1 i PD-L1.

 

Càncer de còlon

És la tercera forma més comuna de càncer i el risc de desenvolupament augmenta amb l’edat. La major incidència se situa entre els 60 i els 70 anys. Eldine ofereix l’anàlisi de l’expressió gènica dels factors pronòstics KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA i PTEN aplicant la tecnologia de PCR en temps real, així com la determinació per immunohistoquímica de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2.

 

Càncer d’endometri

Determinació per immunohistoquímica de factors hormonals (receptor d’estrogen (ER) i el receptor de progesterona (PrR)), MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 i HER2-neu, així com la hibridació in situ fluorescent (FISH), cromogènica (CISH) i cromogènica amb plata (SISH) d’aquest últim.

 

Càncer d’estómac

HER2-neu per immunohistoquímica i per hibridació in situ fluorescent (FISH), cromogènica (CISH) i cromogènica amb plata (SISH).

 

Melanoma

PCR a temps real de l’anàlisi dels factors pronòstics BRAF, NRAS i KIT.

 

Altres neoplàsies