Inici /  Citologia  

Una citologia consisteix en l’anàlisi d’una mostra de cèl·lules obtinguda o extreta d’una persona. Aquesta anàlisi inclou la valoració de la forma, l’estructura i les característiques fenotípiques d’aquestes. Les seves aplicacions diagnòstiques són diverses depenent de la localització de la lesió o zona a analitzar (tiroides, mama, pulmó, cavitats peritoneal, pleural, cefalorraquídia, etc.). El principal ús consisteix en ajudar en el diagnòstic del càncer, així com també en malalties infeccioses i inflamatòries.

A grans trets, es pot diferenciar:

Citologia exfoliativa: es recullen les cèl·lules despreses espontàniament pel cos (exfoliació espontània) o exfoliades manualment d’una superfície corporal (exfoliació mecànica). La modalitat més coneguda de citologia exfoliativa és el frotis vaginal o cervicovaginal de Papanicolaou, que s’utilitza com a eina de detecció de lesions precancerosas i de prevenció del càncer de coll uterí. Actualment, també s’ofereix l’opció de citologia líquida per a aquesta mateixa finalitat.

Citologia intervencionista: el patòleg, o un altre metge especialista, intervé activament per a la recollida/extracció la de mostra. Actualment, la punció aspirativa amb agulla fina (PAAF) és la màxima representació de la tècnica.

Eldine Patologia disposa de personal sanitari altament qualificat així com de la tecnología més recent per abordar les diferents modalitats de citología (amb tècniques histoquímiques, immunohistoquímiques i de biologia molecular avançades) per completar i ajudar en el diagnòstic.