Inici /  Covid-19

PCR (Nasofaríngia o Saliva)

Tecnologia d’amplificació de la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa a temps real (RT-PCR) per a  la detecció quantitativa d’ARN del SARS-CoV-2. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngia recollida pel personal sanitari d’Eldine Patologia,  per mitjà del raspall corresponent (hisop), o en una mostra de saliva (1ml) que es recull en un recipient específic.  El test està dirigit a detectar l’absència o la presència del virus en el pacient. Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

PCR Òmicron

Tecnologia d’amplificació de la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa a temps real (RT-PCR) per a la detecció quantitativa d’ARN del SARS-CoV-2 soca Òmicron. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngia recollida pel personal sanitari d’Eldine Patologia, per mitjà d’un raspall específic (hisop). El test està dirigit a detectar l’absència o la presència del virus SARS-CoV-2 soca Òmicron en el pacient. Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

PCR Covid – Grip

Diagnòstic Dual PCR en temps real SARS-CoV-2 – Flu A/B (grip estacional). Aquesta tècnica permet la detecció simultània del virus SARS-CoV-2 i/o el virus Flu A/B (grip estacional), amb la qual es poden diferenciar els quadres clínics gripals del COVID-19. Eldine Patologia entrega els resultats de la PCR el mateix dia (menys de 4 hores si la petició és urgent).

Detecció Ràpida d’Antígens Nasals

Detecció ràpida d’antígens nasals per immunocromatografia de flux lateral. Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra nasofaríngea que recull el personal sanitari d’Eldine Patologia amb un raspall específic (hisop). Permet la detecció ràpida de la presència del virus en 15 minuts i amb una gran fiabilitat, en pacients simptomàtics. Eldine Patologia comunica el resultat de manera immediata i lliura un informe de la prova en menys de 4h.

Test Serològic (Test d’Anticossos)

Tecnologia immunocromatogràfica de fluxe lateral  per a la determinació d’anticossos d’ IgG / IgM anti-COVID-19 .  Aquesta tècnica es realitza sobre una mostra de sang dactilar presa pel personal sanitari d’Eldine Patologia. El test està dirigit a detectar l’absència o la presència de resposta immune en el pacient enfront el virus. Eldine Patologia lliura els resultats de la prova en menys de 6 hores.

On fer les proves (Cita Prèvia)

Un equip mèdic d’Eldine es desplaça a la seu de la seva empresa / organització per realitzar la presa de mostres. També es pot realitzar la presa de la mostra a les instal·lacions de Tarragona Riuclar, Tortosa, Lleida i Tarragona CMT.

En base a les mesures preses per assegurar que el Sistema Sanitari Públic de Catalunya disposi de tots els béns i serveis que consideri útils per a la lluita contra el coronavirus, i segons el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, Eldine Patologia posa els seus recursos a disposició de les autoritats competents.
La infecció per Covid-19 es considera de declaració microbiològica obligatòria a el Sistema d’Conselleria Microbiològica de Catalunya (SNMC; Decret 203/2015). Eldine Patologia notifica els casos positius detectats en les proves  a la Sub-dirección general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, de Departament de Salut.

El nou Coronavirus SARS-CoV-2 pertany a una àmplia família de virus que poden causar infecció en éssers humans i animals. El quadre clínic associat al virus es denomina Covid-19.

La transmissió del virus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona infectada. Aquestes secrecions podrien infectar a una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca. És poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors d’un o dos metres.

Els símptomes més comuns es caracteritzen per la presència de febre, dificultat respiratòria i tos. Davant aquest símptomes li recomanem que segueixi les instruccions de les autoritats sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat o del Ministeri de Sanitat.

Algunes de les mesures higièniques que són de gran ajuda per a evitar la infecció són:

   1. Rentar-se les mans amb freqüència.
   2. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca ja que les mans contaminades en faciliten la transmissió.
   3. En tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús i si no és possible fer-ho amb el colze flexionat.
   4. Utilitzar mocadors d’un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després de cada ús.
   5. Si es presenten símptomes respiratoris evitar el contacte proper amb altres persones.