Inici /  Laboratoris  

Slider

Eldine Patologia disposa actualment de tres laboratoris, a Tarragona, Tortosa i Lleida, amb personal, equipament i tecnologia altament qualificat per realitzar diagnòstic integrat en Anatomia Patològica general i especialitzada. Els serveis es complementen amb diagnòstics urgents, biòpsies intraoperatòries i missatgeria personalitzada.Als nostres laboratoris integrem les tecnologies més avançades com ara la immunohistoquímica, biologia molecular (tècniques d’hibridació in situ i PCR) i immunofluorescència.

El laboratori d’histopatologia compta amb un circuit especial de processat ràpid amb resultats en 24 hores. El informes s’integren directament a la història clínica del pacient, en el servidor del facultatiu o del centre mèdic des d’on s’ha realitzat la petició. A més a més, de les formes convencionals en paper.

Un sistema de transport autoritzat recull les mostres als punts de recollida.

El procés de les mostres tissulars (catàleg de serveis) es fa per mitjà d’un fixador, un processament per deshidratació i parafinació, el tallat, la tinció i el muntatge de les mostres. La mostra es fixa i està en condicions de tallat i d’anàlisi en un temps que oscil·la entre les 12 hores, en biòpsies d’agulla o endoscòpiques, a 24 hores, en extraccions quirúrgiques.

El compromís amb els pacients va més enllà. Els blocs de parafina es guarden en un arxiu de mostres, al mateix laboratori, degudament identificats i sota els paràmetres de confidencialitat establerts. Els facultatius o clients a títol personal les poden recuperar per anàlisis posteriors, si es dóna el cas que el pacient o els seus familiars directes desenvolupin patologies que es puguin relacionar amb el diagnòstic del teixit conservat.