Catàleg de Serveis

Biòpsies

Estudi de biòpsies convencionals, biòpsies intraoperatòries i quirúrgiques.

Aquest estudi es realitza per mitjà del processament, tinció i muntatge de les mostres tissulars. Es pot realitzar per mitjà del processament convencional en parafina o pel processament ràpid, en congelació.


Les principals tècniques són:

 • Hematoxilina- Eosina
 • Tècniques Histoquímiques
 • Tècniques Immunohistoquímiques
 • Immunofluorescència
 • Patologia  molecular que permet la tipificació d’agents infecciosos

Aquestes tècniques permeten identificar determinats antígens sobre les mostres tissulars. L’estudi es realitza sobre el teixit fixat en formol i processat en parafina. L’aplicació d’aquestes tècniques sobre les mostres oncològiques permet l’estudi dels factors de pronòstic i predictius, del panell de marcadors en tumors indiferenciats i limfomes.

Citologies

Estudi de citologia exfoliativa, cèrvico vaginal, de líquids i seroses i per punció aspiració amb agulla fina (PAAF).

Les principals tècniques de tinció són:

 • Diff-Quick
 • Papanicolaou
 • Hematoxilina-Eosina
 • Tècniques Histoquímiques
 • Tècniques Immunohistoquímiques

Estudi del Virus del Papil·loma Humà (VPH)

Estudi d’VPH mitjançant tècniques de biologia molecular, hibridació per captura i PCR, i tècniques immunohistoquímiques:

 • PCR
 • Hibridació per Captura
 • Doble tinció p16-Ki67

Necròpsies

 • Patologia fetal
 • Patologia pediàtrica
 • Patologia general de l’adult

Serveis complementaris

Diagnòstic urgent

Els laboratoris disposen d’un circuit especial de processat ràpid que permet disposar de resultats en 24 hores.

Biòpsies intraoperatòries

Es poden atendre en qualsevol centre del territori, amb el desplaçament del patòleg al quiròfan. El servei de biòpsies intraoperatòries s’ha de concertar i confirmar amb els patòlegs.

Missatgeria

Servei de missatgeria personalitzat per a la recollida de mostres i el lliurament dels informes, que es pot sol·licitar de manera puntual o per una periodicitat preestablerta