Covid-19. Eldine dona 5.000 guants a Sanitat

26 Març 2020.

Eldine Patologia ha lliurat 5.000 guants de nitril a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. La situació d’emergència sanitària ha suposat per al laboratori la restricció de l’activitat només al processament i diagnòstic de les proves urgents i oncològiques i, en aquest sentit, el laboratori compta amb un romanent de material de l’activitat assistencial, aturada per l’emergència sanitària.

Així mateix, la donació es fa en base a la Resolució de 21 de març de 2020, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la qual es descriu l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, i per la qual es demana posar a disposició del Sistema Sanitari Públic de Catalunya l’equipament sanitari i el material fungible.

Els guants s’han entregat a la Unitat de Gestió i Control de la RSCT per tal que derivi el material a centres sanitaris amb pacients Covid-19.