Exel·lència assistencial i gestió empresarial

15 Juliol 2016.

La revista de la comunitat MBA de la URV, entrevista la doctora Àngels Fortuño, alumna de la 5a edició del màster, propietària i gerent d’IMPAT-Diagnòstic i d’Eldine Patologia. En destaca que IMPAT, una empresa de serveis sanitaris, va ser el projecte que va executar, presentar i defensar a l’MBA i que ha esdevingut real. “La societat –explica la doctora Fortuño- es va crear una setmana abans de defensar el projecte final”. Àngels Fortuño revela que prendre part al màster li va fer prendre consciència que podia assolir els objectius que es proposés. La trajectòria que es presenta a l’entrevista posa de manifest que “l’excel·lència assistencial i de gestió empresarial poden anar agafades de la mà”, afirma la gerent.