Estudis recents sobre la SARS-CoV-2 en base a les proves diagnòstiques

Juny 2022.

Eldine Patologia ha tutoritzat dos estudis nous sobre la SARS-CoV-2 en base a les proves diagnòstiques realitzades al laboratori:

 

– Longitudinal study of serum anti-SARS-CoV-2 antibody levels after full vaccination with BNT162b2 and booster with mRNA-1273.

 

Tábata Sánchez Alcántara 2022

 

– Study of the behavior of SARS-CoV-2 and assessment of health protocols against COVID-19 during the fifth and sixth waves of the pandemic in Camp de Tarragona.

 

Miguel Boullón Cassau 2022

 

En el primer, s’estudien els anticossos IgM i IgG anti-SARS-CoV-2 en sèrum, a través de test serològics, en diferents temps, després de la vacunació completa amb BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) i una dosi de reforç amb mRNA-1273 (Moderna), en continuació a l’estudi previ ja realitzat el 2021 (Veure Publicacions / TFG).

Setze persones de l’equip d’Eldine Patologia s’han realitzat test serològics a partir dels quals s’ha observat que amb dues dosis de la vacuna BNT162b2 s’immunitza a la població, i que als 14 dies s’obtenen els nivells més alts de IgG anti-SARS-CoV-2; però al llarg del temps els nivells d’anticossos disminueixen progressivament. A causa de la reducció d’anticossos, es requereix una dosi de reforç per mantenir la immunitat i protegir la població. S’observa que una tercera dosi millora i manté els efectes de la segona dosi. Aquest fet es deu a què, tot i que existeix una disminució dels nivells IgG circulant pel sèrum, les cèl·lules de memòria generades en la primera exposició als antígens virals es mantenen, de tal manera que una re-exposició a aquests generi una resposta més eficient i ràpida que en una primera exposició.

El segon estudi analitza la negativitat (eliminació del virus) de 81 pacients als 10 o als 7 dies del primer resultat positiu de la RT-PCR, segons que pertanyin al grup de la cinquena o sisena onada, respectivament. Els resultats s’han comparat amb les indicacions dels protocols sanitaris que la Generalitat de Catalunya havia publicat en aquells moments en relació amb el temps de quarantena. Els resultats indiquen que la quarantena recomanada per a la cinquena onada és suficient (10 dies) donat que tots els pacients van donar negatiu en aquest moment. En canvi, alguns pacients de la sisena onada (22,2%) continuaven donant positiu després de la quarantena recomanada per a aquesta onada (7 dies). A més, es demostra que hi ha més d’una variant en la sisena onada.

Els estudis els han realitzat l’alumna de pràctiques del Grau de Biologia de la Universitat de Girona, Tábata Sánchez Alcántara i l’alumne en pràctiques del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Miguel Boullón Cassau. S’han coordinat des de l’àrea de Biologia Molecular d’Eldine, amb la tutoria del coordinador, el doctor Francisco Algaba i la supervisió de la Dra. Àngels Fortuño Mar i del director mèdic, el Dr. Lluís Pons Ferré.